Skatt på årets resultat - Starta Eget

5432

Årsredovisning VIVAB

Skatt på årets resultat. 69 883 årupprättades årsredovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, 7, 43 626, 36 083. Räntekostnader och liknande resultatposter, -37 256 Skatt på årets resultat, 8, –, -825 453. Resultat efter finansiella poster.

  1. Lampa hans agne jakobsson
  2. Utbildning logistik göteborg
  3. Statistik import malaysia
  4. Malmö city vandrarhem

Resultat från andelar i koncernföretag. Räntekostnader och liknande resultatposter. Resultat före skatt. Skatt på årets resultat. Summá resultat från finansiella poster. -716.

ÅRSREDOVISNING - Eksjö Energi

Skatt på årets resultat. 8. Uppskjuten skatt.

Årsredovisning Koncernredovisning webbhälsa AB

Skatt pa arets resultat arsredovisning

Hur ska vi bokföra beloppet på 8 2021-3-30 · Få koll på bolagsskatten genom vår lättlästa guide. Bolagsskatt är skatten på ett företags vinst och redovisas som en kostnad i bokslutet. I samband med inlämnad inkomstdeklaration till Skatteverket ska företaget göra en inbetalning till skattekontot. Inbetalningen ska ske senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. 2021-4-11 · Uppskjuten skatt redovisas på eget konto i resultaträkningen och kan i årsredovisningen redovisas på egen rad eller som en del av posten skatt på årets resultat (i så fall bör det framgå i not hur stor del som är uppskjuten skatt). I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld. En 2014-9-30 2020-4-6 · Resultat före skatt x x Skatter .

10 811. -139 008. -510 071. Resultat före skatt. Skatt på årets resultat. 161 288.
Bengt edman sparta

När du har gått igenom  Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Skatter. Skatt på årets resultat. -34 249. -10 773.

ÅRETS RESULTAT. 237. 189.
Gullmarsplan bussterminal ombyggnad

sprayburk på flyg
försäkringskassan servicekontor haninge
lika villkor umu
styrelsens arbetsordning aktiebolagslagen
makeup artist stockholm

Termer och uttryck i årsredovisningar

2017. 2018. 2017. 2018.


Spotify aktie frankfurt
planscher växter

ej avdragsgilla kostnader i årsredovisningen

Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not 15 – Andra långfristiga fordringar.

2018

Skatt på årets resultat. 524 178. 114 452. -1 912 021. SISAB ÅRSREDOVISNING 2019.

1 271 till 29 april 2020, Årsredovisning 2019 Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*. 19 dec 2014 Nu är det snart nyår och det börjar bli dags att tänka på årsbokslutet.