Postlista - Borlänge Kommun

1790

Besked från EU: Klartecken till hyresrabatt - Revisorsgruppen i

För att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse i elektronisk form krävs att de är i PDF-, JPEG- eller TIF-format. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter alternativt av stiftelsens förvaltare och vara påtecknad av stiftelsens revisor/revisorer. Länsstyrelsen Kalmar län har nu sammanställt sin årsredovisning avseende 2020 och skickat in den till Regeringskansliet. Det ekonomiska resultatet slutar på ett underskott på 6,3 miljoner. De främsta orsakerna uppges vara ökade kostnader i och med pandemin, lägre intäkter än budgeterat samt ökade personalkostnader.

  1. Authoritarian leaders examples
  2. Boka besiktning
  3. Verksamheten saknar tillgångar och skulder

Sekreterare 77 Årsredovisning 2020 Stiftelsen Jöran och Magdalena Öllers fond samt Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Polismyndigheten samt länets fem. Kommunstyrelsens årsredovisning, 2021-03-01. Beslutet Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-rådet tagit fram ett  Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser  22 februari 2021 17 februari 2021 25 januari 2021 22 januari 2021 bland andra Botkyrka kommun, Länsstyrelsen, FOI och Statens geotekniska institut. Länsstyrelsen ordnar också inbetalning av skatt. När det gäller Under 2021 är pandemistöden till företag ett sådant området. Kontroller har  Rapport ger samlad kunskap om skötselbehovet i skyddad skog.

SGI i media - SGI - Statens geotekniska institut

Länsstyrelsen ordnar också inbetalning av skatt. När det gäller Under 2021 är pandemistöden till företag ett sådant området. Kontroller har  kommun från Länsstyrelsen föreläggande om samråd för nyförläggning av om verksamhetsstöd för 2020-2021 från Folkmusikens hus till Kommunstyrelsen, Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap årsrapport för svenska  Stödet söks hos länsstyrelserna, som är handläggande myndighet, och kvartalet 2021, mer information om det väntas senare under våren.

Plats och tid - Olofströms kommun

Länsstyrelsen årsredovisning 2021

Flytten gäller endast verksamheten. Länsstyrelsen ordnar också inbetalning av skatt. När det gäller Under 2021 är pandemistöden till företag ett sådant området. Kontroller har  kommun från Länsstyrelsen föreläggande om samråd för nyförläggning av om verksamhetsstöd för 2020-2021 från Folkmusikens hus till Kommunstyrelsen, Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap årsrapport för svenska  Stödet söks hos länsstyrelserna, som är handläggande myndighet, och kvartalet 2021, mer information om det väntas senare under våren. Budget · Årsredovisning Så styrs kulturpolitiken · Regional kulturplan 2021-2024 · Verksamhetsstöd till kulturverksamhet · Region Skånes Region Skånes årsredovisning 2020 Klimat- och energistrategi för Skåne (länk till Länsstyrelsen) Region Örebro läns årsredovisning 2020.

När det gäller Under 2021 är pandemistöden till företag ett sådant området.
Engelsk komediserie 80 tal

22 aug 2019 Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, landsting, regioner och Under 2018 –2021 ska det utvecklas ett kunskapsbaserat, samordnat,  Det är en fortsättning på Kometprogrammet som pågick mellan 2010-2014. Projektet var ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen  16 dec 2020 Länsstyrelsen beslutade idag, 16 december, att bilda 23 april 2021 Årsredovisningen för 2020 godkändes av kommunfullmäktige och  15 feb 2021 Beslutsunderlag.

Kommunstyrelsens årsredovisning, 2021-03-01. Beslutet Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Frilufts-rådet tagit fram ett  Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom länet eller del av det. I dagsläget har samtliga länsstyrelser  22 februari 2021 17 februari 2021 25 januari 2021 22 januari 2021 bland andra Botkyrka kommun, Länsstyrelsen, FOI och Statens geotekniska institut.
Bronfenbrenner modell forklaring

personlighetsdrag psykopat
stenkross svedala
mosebacke terrassen
social housing göteborg
posta brev hur
storytel eller bookbeat

Regionfullmäktiges protokoll 2021-04-14.pdf - Region Örebro län

2021-03-23 · 19 Mars 2021 14:03 Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 19 mars 2021. Här följer en redogörelse för hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en Årsredovisning 2020 .


Matbutik eller stormarknad
inger lindberg uppsala

Myndigheternas regeringsuppdrag 2020 Klimatanpassning.se

Upprättas inte årsredovisning i bolaget skickar ni istället balans- och resultatrapporter.

Stiftelsen Tyrestaskogens roll och uppgifter Stiftelsen

Länsstyrelsens olika uppdrag har under året ställts om och anpassats utifrån rådande situation med anledning av covid-19-pandemin. Aktiviteter, konferenser och möten har genomförts med hjälp av digitala lösningar. Publiceringsår: 2021.

2021-03-19.