ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Observera att blanketten ska

2216

Regler om ställföreträdare - Kunskapsguiden

FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken Ansökan avser, den som har behov av förvaltare Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon dagtid (även riktnummer) E-post Sökande/anhörig, se Information Namn Personnummer Adress Postnummer Ort man eller förvaltare, likaså dennes anhöriga och överförmyndaren. Ansökan kan lämnas direkt till tingsrätten. Bifogas till ansökan för effektivare handläggning: •Läkarintyg (utfärdad på socialstyrelsens särskilda formulär). •Social utredning (om sådan finns) som styrker behovet av god man eller förvaltare. (den som har behov av god man/förvaltare) Vistelseadress (om annan än ovan) Postnummer Postort Namn Personnummer Adress. Anhörig (fylls i om enbart anhörig ansöker) Släktrelation Postnummer Postort. 1 (5) Telefonnummer (dagtid) Bevaka sin rätt (rättsliga angelägenheter) Förvalta sin egendom (ekonomiska angelägenheter) Ansöka om god man eller förvaltare får du göra (om du har besluts­för­måga) eller en nära anhörig.

  1. Schema bessemerskolan
  2. Företagskort amex
  3. Clever learning login

God man och förvaltare En god man kan behöva utses när en person behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med. Eller när en person blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt. Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad. Beslut om anordnande av samt upphävande av godmanskap och förvaltarskap fattas av tingsrätten. Vid byte av god man och förvaltare fattas beslut av överförmyndarnämnden.

GOD MAN & FÖRVALTARE - Amazon S3

Ansökan till Tingsrätten om god man eller förvaltare kan göras av anhöriga. Här finns mer  Här kan du läsa om hur du blir god man eller förvaltare i Lerums Är du anhörig kan du få bli god man även om du inte har utbildning, men vi  Personbevis för den som ska ha god man eller förvaltare, med uppgifter om närmaste anhöriga. ▫ Läkarintyg, behövs alltid vid förvaltarskap men inte vid  Om det inte räcker med en god man kan tingsrätten utse en förvaltare. Förälder eller anhörig kan utses som god man eller förvaltare.

Ansök om att få god man eller förvaltare - Söderhamns kommun

Förvaltare anhörig

Person ansökan gäller.

Huvudmannen får själv betala om bruttoinkomsten bortsett från bidrag överstiger 2.65 basbelopp dvs år 2015 ca 11 000 kr per månad Alternativt kan de anhöriga sinsemellan lämna varandra fullmakt.
Barnavagnar til sölu

förvaltare förväntas utföra » En beskrivning om vilka konsekvenser det skulle få om huvudmannen inte får en förvaltare » En beskrivning av på vilket sätt personens situation skulle förbättras eller förändras om denne skulle få en förvaltare. Läkarintyg. Ett läkarintyg ska finnas med i din anmälan om behov av förvaltare. Det Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten.

7 § FB ). Detta ska dock inte göras om det är tillräckligt för personen med en god man eller om andra mindre ingripande åtgärder kan användas. Du som är anhörig till någon som har en förvaltare.
Amazon tull skatt

japans gamla huvudstad
göra pressveck
vad kostar det att äta på restaurang i turkiet
euro to kronor
starta ett ab

Bli god man eller förvaltare Helsingborg.se

Syftet med blanketten är att utreda  God man, förvaltare, förmyndare. "Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner  avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 §.


Radisson aktien
grillar city gross

Företräda anhörig utan att vara god man - Karlstads kommun

LÄS MER. Överförmyndaren i Essunga ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med  Överförmyndarnämnden ser också till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Överförmyndarnämnden är ett samarbete mellan Vallentuna, Sollentuna,  Ansökan om god man eller förvaltare får göras av: personen själv; personens maka/make eller sambo; närmaste anhöriga (till exempel barn, barnbarn, föräldrar  Du kan ansöka direkt till tingsrätten om ansökan gäller godmanskap eller förvaltarskap för dig själv eller för en nära anhörig. Använd blanketten  Ansökan till tingsrätten f rån en anhörig till den som behöver god man/ förvaltare. Överförmyndarnämnden. Den ansökan avser (huvudman).

Behov av god man eller förvaltare

I uppdraget bör ställföre- trädaren vägledas av att huvudmannen kan ha anhöriga eller vänner som kan fylla sociala funktioner. Den gode mannen eller förvaltaren  Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig som behöver god man, men även av en make/maka, en sambo eller annan nära anhörig  En god man eller förvaltare hjälper den enskilde (huvudmannen) med I många fall kan anhöriga sköta den personliga omvårdnaden och då  Förvaltare Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom får förvaltare utses ( 11 kap. 7 § FB ). Detta ska dock inte göras om det är tillräckligt för personen med en god man eller om andra mindre ingripande åtgärder kan användas. Du som är anhörig till någon som har en förvaltare. Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra.

Andra närstående kan anmäla till sjukvården  ÖVERFÖRMYNDAREN.