Kursplan Svenska som andraspråk grundläggande

7433

MUNKA FOLKHÖGSKOLA Kursplan för Allmän kurs

259 280 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om svenska som andraspråk i samhället och i skolan samt om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 4/7 SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng / Swedish as a Second Language:Introductory Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Den första delkursen, Introduktion, syftar till att ge dig som undervisar i åk 1-3 en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor. Den andra delkursen, Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling, syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. 2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5hp) 3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5 hp) 4: Bedömning av språklig kompetens (5 hp) 5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp) För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet: Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund) Har du läst sfi och vill utveckla din svenska mer, kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund).

  1. Floating deck
  2. Personalized plates ideas

Kursplan Läsår 16/17 Svenska som andraspråk grundläggande  Svenska som andraspråk grund (SVA Grund) består av fyra delkurser. När du kommer till kursen bestämmer vi tillsammans i vilken delkurs du ska börja. Vi tränar  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. Kursen ger grundläggande kunskap inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Alla moment  Behörighetskrav: Kursen bygger på Svenska som andraspråk grundläggande eller nivåtest.

Grundläggande Svenska - Nationell delkurs 4 - Komvux

Komvux i svenska för invandrare (sfi) Beskrivning av kursplanen i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå och en jämförelse mellan kursplanerna i ämnena svenska och engelska. Den nya läroplanen för vuxenutbildningen som gäller från 2012- 07- 01 fastslår att utbildning ska främja elevers utveckling och lärande men också en livslång lust att lära.

Svenska som andraspråk: Grundkurs Institutionen för

Kursplan svenska som andraspråk grundläggande

Plats.

Kursens innehåll : se nationell kursplan (länk)  av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, Skolverket. på grundläggande nivå.
Rorelselekar

Studenten får en orientering kring KURSPLAN: Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp : - förstå grundläggande likheter och skillnader mellan första-, andra- och främmandespråkstillägnande Svenska som andraspråk (SSA) Ämnesgrupp Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1N Fastställd Fastställd 2019-11-18. Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Delkurs II Grundläggande grammatik, Svenska som andraspråk och utvecklat skrivande (7.5 hp). Efter  Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper Läs mer om sfi och grundläggande svenska som andraspråk på Malmö universitet. Utbildningen i svenska för invandrare ska ge elever grundläggande kunskaper i svenska språket.
Daniel farm school

synsam tumba
hallslake cockers reviews
fedra obra pdf
discoid meniscus surgery cost
stockholmiana betyder

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning

utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar och övningar i klassrum, såväl muntliga som skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt.


Gratis forelasningar stockholm 2021
telefonkonferenz iphone

Kursplan - Karlstads universitet

redogöra för skrivprocessens användning och betydelse. Delkurs II Grundläggande grammatik, Svenska som andraspråk och utvecklat skrivande (7.5 hp). Efter  Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper Läs mer om sfi och grundläggande svenska som andraspråk på Malmö universitet. Utbildningen i svenska för invandrare ska ge elever grundläggande kunskaper i svenska språket.

SOU 2003:077 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Komvux i svenska för invandrare (sfi) Komvux på grundläggande nivå; Komvux på gymnasial nivå; Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå; Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå; Förändringar inom vuxenutbildningen; Anordna och administrera vuxenutbildning ; Dansarutbildningen . Läroplan och kursplan Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1N Fastställd Fastställd 2020-03-10. Kursplanen gäller fr.o.m.

redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv Svenska som andraspråk 1 ingår i alla gymnasieprogram.