8923

Telenor överklagade PTS beslut att inte lämna ut arbetsmaterialet. Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Offentlig eller sekretessbelagd? Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att en allmän handling ska kunna sekretessbeläggas krävs uttryckligt lagstöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  1. Mobila miljöstationen sollentuna
  2. Mat som gör avföringen hårdare
  3. Larynx anatomy
  4. Skud
  5. Sam osama

Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Ta del av allmän handling. För att ta del av allmänna handlingar som finns hos Älmhults kommun kan du vända dig till en av kommunens registratorer eller till handläggaren i ärendet. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling, om inte handlingen innehåller sekretess.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1. Förvarad 2.

Allman handling arbetsmaterial

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats. Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Gäller handlingen ett ärende eller fråga som angår myndigheten, är den allmän. En allmän handling är … En handling som har upprättats hos en myndighet (eller ett kommunalt bolag m.fl.) blir också en allmän handling.
Inköpare jobb södertälje

Regler om överklagande. En handling blir allmän om den förvaras hos myndigheten (t ex på en kommunal skola).

Att prata om arbetsmaterial är lite missvisande eftersom detta inte är ett ord som används i lagen. Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.
How to get personbevis online

medium borlänge
grow planet walkthrough
lfsl network technology
ud 2021 winter session
sveriges ingenjör lön

innan ärendet Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där. Allmänna handlingar kan i sin tur … Tjänstemännens interna arbetsmaterial är dock inte offentligt.


Hypersports webshop
den otroliga vandringen hundar

16 jun 2020 förutom information med sekretess och arbetsmaterial. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i  29 okt 2015 har handlagt en begäran om utlämnande av allmän handling låg som arbetsmaterial i diariesystemet och att förvaltningen därför inte skulle  2 jul 2020 En allmän handling är antingen inkommen till kommunen eller upprättad eller t.

Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning. Handlingen får dock inte tillföra några nya sakuppgifter till ärendet som kan påverka utgången. Kommunen avslog begäran med hänvisning till att handlingarna var arbetsmaterial som inte skulle bli allmänna handlingar förrän ärendet var färdigberett. Sökanden överklagade beslutet och påpekade att handlingarna fanns med i ett utskick som hade gått ut till bland annat samtliga nämndordförande i kommunen, samtliga kommunala förvaltningar, en vd för ett kommunalt bolag samt flera fackförbund. Kommunen avslog begäran med hänvisning till att handlingarna var arbetsmaterial som inte skulle bli allmänna handlingar förrän ärendet var färdigberett.

Regler om överklagande. Internt arbetsmaterial blir dock allmänna handlingar om kommunen skickar dem till någon, när det är färdigställt eller justerat samt när ärendet som handlingarna hör till är klart. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Vissa handlingar som domstolen själv skriver blir aldrig upprättade och är därför ingen allmän handling. Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar. En handling som inte är slutgiltigt färdigställd kan betraktas som ett arbetsmaterial och är ännu inte en allmän handling.