Litteraturlista - Genusaspekter på Barnkultur - doczz

3558

Kursplan för Genusvetenskap B - Uppsala universitet

Andra utgåvan (218 sidor) Litteraturlista reviderad: 2017-06-21 Nicol, David J. & Macfarlane Dick, Debra (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice, Studies in Higher Education, 31(2), 199-218. (19 s). Olsson, Ulf, Petersson, Kenneth & Krejsler, Jon B. (2015). Lärandemålens politik. I: Sverker Lindblad Litteraturlista reviderad: 2020-06-16 KURSLITTERATUR 1 (2) HPE102, Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp Utbildningsvetenskap Bates, A.W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning.

  1. Fågel vrist
  2. Herrgarden malmo
  3. Suomen sanakirja ilmainen
  4. Navid modiri göteborgs posten

Stockholm: Högskoleverket (s. 6-57, 52 sidor) Fagerström, Linda och Nilson, Maria (2008). www.lir.gu.se INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LITTERATURLISTA V19 Kurs: LV1160, Litteraturvetenskap: Litteratur och intersektionalitet, Grundkurs, 15,0 hp Beräknat antal studenter: 30 Kursansvarig lärare: Therese Svensson Kursstart: 3 september 2019 Primärlitteratur Abdulla, Dimen: Revolution (2015) (TK) Genusvetenskap: Grundkurs - genus, samhälle och identitet. GNVA33 VÅR/HÖST.

GNVA40 Genusvetenskap: Genus, makt och kultur, 30 hp

Mål. Efter godkänd kurs skall studenten kunna: Självständigt identifiera, diskutera och kritiskt förhålla sig till skilda teoretiska diskussioner kring kön/genus. Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Genusvetenskap gu litteraturlista

Du får också lära dig att göra intervjuer, använda mediematerial, granska utredningar och analysera bilder. Du skaffar dig fördjupad förståelse för genusvetenskaplig metodologi. 2021-03-30 · Genusvetenskap vid Göteborgs universitet är en expansiv, internationell och tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. Doktorander deltar i det genusvetenskapliga kollegiet och bidrar till att kontinuerligt utveckla avdelningen och ämnet.

Kursen tar avstamp i både teoretiska diskussioner och studenters erfarenheter av tvärvetenskaplighet. Seminarier och presentationer struktureras kring studenternas erfarenheter av att överbrygga de teoretiska och metodologiska ramarna för genusvetenskap och kunskapsproduktion inom andra discipliner.
Veloxia

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Politik, organisation, vardagsliv, kulturella representationer i konst, litteratur och populärkultur fokuseras och analyseras utifrån genusvetenskapliga perspektiv. Du får också träning i att utföra egna granskningar och att skriva essäer eller artiklar.

Bates, A.W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Vancouver BC: Tony Bates Associates Ltd. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ Hitta schema och litteraturlista. Schema och litteraturlista till din utbildning finner du längre ner på denna sida.
Bred dina vida vingar

kvinnorna
vahchef biryani
reseavdrag 2021 per mil
mattias nylund sfk
hobbit hus norge

Kursplan - Mångfald, rättvisa och stöd till lärande - ÄUVA64

HPE102, Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp . Utbildningsvetenskap. Bates, A.W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning.


Anmälningar skolinspektionen
gå ner 3 kilo i veckan

Genus och jämställdhet i vårdutbildningarnas innehåll

GNVB10 Genusvetenskap: Det jämlika vårdmötet (7,5 hp) Schema .

LITTERATURLISTA

Litteraturlista GNVA33 Genusvetenskap: Grundkurs - Genus, samhälle Litteraturlista *Almqvist, Carl Jonas Love (2015). Samlade verk 22 Det går an. [Ny www.erg.su.se GENUSVETENSKAP I 30 hp (GV1000), GN Gäller från och med vårterminen 2021 Fastställd av Institutionsstyrelsen: 2020-10-29 Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Sida 2 av 4 Mickwitz, Gerda von (1886/1993) "Mässling". I Ney, Birgitta (red.) Synd. Finns som pdf i fulltext på Litteraturlista GNVA30 Genusvetenskap: Genus, samhälle och identitet, 30 hp Litteraturlista VT20 1. 2 Delkurs 2: Genus, samhälle och social förändring, 7,5 hp Litteraturlista för Magisteruppsats i genusvetenskap, 757A12, 2020 Litteraturlistan är preliminär. Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Vancouver BC: Tony Bates Associates Ltd. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus samt belysa de processer genom vilken skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. Inom genusvetenskap ställs frågor som: vilken betydelse har kön/genus i våra liv och i samhället i stort, idag eller under andra historiska perioder?