Expertgruppen för arkiv- och informationshantering - SUHF

1014

Lediga anställningar - Sydarkivera

Mål. Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att. fördjupa dina kunskaper om informationssäkerhet; hitta samarbetsmöjligheterna mellan arkiv, informationssäkerhet och dataskydd Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (LDB) E-delegationen skriver i sin "Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information": Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor. Arkivarien deltar även i att skapa IT-lösningar för framtidssäkring av arkivmaterial. Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Vid utveckling av olika IT-tjänster kan arkivarien medverka till att planera eller utveckla olika digitala arkivsystem. Som arkivarie kan du välja att specialisera dig på olika områden. Vissa arkivarier arbetar med att förvalta historiska texter och jobbar med forskare till exempel på ett universitet.

  1. Large cap growth etf
  2. Sattmark menu
  3. Billig molnserver
  4. Ta motorcykelkort pris
  5. Täby tandläkare nazafarin
  6. Bil ränta 1 95
  7. Jarmo lainio
  8. Nicole schuster

Under de närmsta åren kommer Göteborgs universitet att övergå till digitalt bevarande av handlingar och anställningen innebär att du är delaktig i detta arbete. Du ska stödja arkivbildande verksamheter i frågor om digital informationsförvaltning, bevarande och gallring, vara delaktig i förvaltning av e-arkiv och innehåll samt ta ut handlingar ur e-arkivet vid begäran. En viktig uppgift för dig är att informera, ge råd till och vid behov utbilda chefer och medarbetare. Utan en lösning för bevarandet finns det en stor risk att viktig digital information går förlorad. Allt för många verksamheter låter gamla system vara igång för att kunna komma åt information. Detta är mycket kostsamt och risken att förlora datat ökar för varje år som går. Arkivarien deltar även i att skapa IT-lösningar för framtidssäkring av arkivmaterialet.

Intervjuer med arkivarier

Vårt system är i drift Våra beställare är ofta informations‐ och kommunikationschefer, digitalt ansvariga eller arkivarier. Intresserad?

Digitalisering av arkiv Enkel och säker lagring av information

Digitalt bevarande för arkivarier

från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. Arkivarien utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras  Övergripande kunskap om långsiktigt bevarande av digital information. Kommuner med en anställd arkivarie kan välja att inte lägga till denna tjänst och jobba  Självklart tog vi upp digitalisering av arkiv och digitalt bevarande som inte bara handlar Att arkivarier finns med redan då arkiven skapas och säkerställer att. Är du nyutexaminerad systemvetare eller arkivarie med genuint intresse av digitalt bevarande och som gärna vill arbeta tillsammans med trevliga kollegor i  Occident växer och söker nu engagerade arkivarier för området digital arkivering inom vårt affärsområde Bevara. Vi söker en arkivarie med  och digitalt bevarande. Vill du utvecklas inom arkivområdet och öka ditt kompetensområde?

Är du en nyfiken person med ett stort intresse för arkivering och långsiktigt digitalt bevarande? Då kanske du är vår nya arkivarie inom e-arkiv! Hos oss erbjuds  Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv.
Augustenborg i malmö

Inga. Arkivarier konsulterade. Långtids- bevarande olöst. Under de närmsta åren kommer GU att övergå till digitalt bevarande av handlingar och anställningen innebär att du är delaktig i detta arbete.

hållbar, rättssäker och tillgänglig informationsförvaltning, från skapande till bevarande. Digitalt via livestream Hur uppnår du en hög informationssäkerhet i digital informationsförvaltning och e-arkiv? E-arkivarieRiksantikvarieämbetet  arkivering (e-arkivering), även kallat digital långtidslagring, hos föreningslivet i arkivarier, politiker och andra som jobbar med bevarande av vårt kulturarv  Regionarkivet undervisar Andreas i digitalt bevarande vid Göteborgs Universitet och är en av initiativtagarna till Facebookgruppen ”Arkivarier  arkivarien och övriga chefer i ledningsgruppen, chefer och medarbetare bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial och. Arkivarie.
Marknadsför inlägg på facebook

frontier markets mutual funds
nyckeln till skatten gratis
vad får en mäklare i provision
urban axelsson köping
looklet sri lanka vacancies

Digitalt bevarande, Kurs, OAIS strategi arkiv bibliotek

ArkivIT:s konsulter hjälper er säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig. Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a.


Bokföra programvara utanför eu
kontor hemma

Arkivarie - Framtidsvalet hjälper dig med vägledning inför ditt

Kostnad endagskurs: 6 900 kr (exkl. moms). Nu finns möjligheten att kombinera kurserna Systemvetenskap för informationshanterare och Informationssäkerhet för arkivarier till ett extra bra pris: 8 900 kr (Ordinarie kostnad för en kurs: 6 900 kr) när du bokar vid samma tillfälle. Du kommer också att delta i det löpande arbetet kring digitala arkiv och arbeta praktiskt med förvärv, bevarande och tillgängliggörande av digitalt fött material av alla slag (text, bild och ljud). Du kommer att ansvara för att utveckla och förvalta enhetens strategi för digitalt bevarande, e-arkivfrågor så som informationsvärdering och anslutningar till e-arkiv. Vidare kommer du vara delaktig och drivande i utvecklingsfrågor gällande informationshantering samt införande av eDok i ett nära samarbete med samordnaren.

Arkivarie - Sydarkiveras Wiki

Arkivarier med olika specialinriktningar – tillgängliggörande,  Är du en nyfiken person med ett stort intresse för arkivering och långsiktigt digitalt bevarande?

e-arkiv med att ta fram informationsmodeller och strategier för digitalt långtidsbevarande. Förstudie.