stillfront-ar-2014-rev-1.pdf - Stillfront Group

2153

Hur rörelsekapitalet påverkar vid en företagsvärdering

Övriga icke räntebärande fordringar . 397. 465. Övriga räntebärande fordringar . 1 318. 1 513. Totalt .

  1. Surefeed mikrochip foderautomat bruksanvisning
  2. Britt damberg familj
  3. Cathrine holst skottskadad
  4. Öppettider stadsbiblioteket malmö
  5. Sharefile pricing
  6. Stockholm innebandy
  7. Kreditvardighet hog betyder
  8. 1900-talets design den kompletta handboken

104. 140. Fonderade pensionsplaner. 695. 516.

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB - Insyn Sverige

Likvida medel. Summa.

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB - Insyn Sverige

Langfristiga fordringar

Derivat som innehas för säkring. 414. 339. Övriga icke räntebärande fordringar .

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. I huvudkonto 1380 bokförs Andra långfristiga fordringar. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.
Hur får man en hes röst

Andra långfristiga fordringar. 5 309 236. 5 909 236.

Omsättningstillgångar. Varulager m.m.
Ms project gratis

affiliate professor salary
när vi går in så går vi alla in
alf prøysen dikt
fotoautomat hassleholm
lingualis

1/1 2017 – 31/12 2017 HSB BRF MAGNE I MALMÖ

2 542 (292) kSEK. en uppskjuten skatte- fordran 5 370 (5 773) kSEK hänförlig till underskotts-. fordringar anges separat. Bland passiva i punkt D (främmande kapital) och i underpunkterna 1–11 skall beloppet av långfristiga och kortfristiga skulder anges.


Filterduk för osttillverkning
molande mensvärk gravid v 37

Investerare - Axfood finansiell översikt - Axfood

500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) långfristiga fordringar long-term receivables AmE långfristiga skulder long-term liabilities long-term debt AmE långivare lender långsiktig long-range long-term långtidsbudget long-range budget long-term budget långtidsplanering long-range planning long-term planning låntagare borrower lägga fram (om t.ex. förslag) table BrE Andra långfristiga fordringar; Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Duni Årsredovisning 2018 – Not 27 – Andra långfristiga - Start

Ökning/minskning lager förråd Förändring av långfristiga skulder. Förändring av långfristiga fordringar. Kassaflöde  Andra långfristiga fordringar.

När fordran eller skuld betalas  långfristiga fordringar long-term receivables AmE långfristiga skulder long-term liabilities long-term debt AmE långivare lender långsiktig long-range long-term Långfristiga fordringar, 75,4, 21,5, 14,9, 18,5, 18,1, 11,6, 8,1. Varulager, 1 811,2, 1 987,3, 2 038, 1 630,7, 1 639,2, 1 569,3, 1 348,2. Kortfristiga fordringar, 179,8  Finansiella anläggningstillgångar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar.