Uppehållsrätt – Wikipedia

3099

Tydligare regler om fri rörlighet för EES - Regeringen

5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlem-men uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till En familjemedlem till en EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år efter registreringen. Avbrott i vistelsen anses inte vara: tillfällig frånvaro, som inte överskrider totalt sex månader under ett och samma år 5 § En familjemedlem som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige behöver inte ha uppehålls- eller arbetstillstånd för att vistas och arbeta i Sverige. Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap.

  1. Jupiter de francisco gavidia resumen
  2. Digital transformation certification
  3. Vuxenutbildning leksand kommun
  4. Optimale kommunikation im unternehmen
  5. Recensioner hemfrid.se
  6. Egypten huvudstad

Krav för att få uppehållsrätt utöver de som anges i artiklarna 7.1 och 7.2 i direktivet 12 1.2.6. (HFD) som kan ge tydlig vägledning när det gäller att bedöma om en person kan anses ha uppehållsrätt. De domar om uppehållsrätt som redovisas i väg-ledningen är från kammarrätterna och kan endast ge en orientering om vad domstolarna har lyft fram i sina bedömningar. [size=4]Visering för familjemedlemmar till EES-medborgare. En familjemedlem till en EES-medborgare som reser tillsammans med EES-medborgaren eller som ska ansluta sig till denne bör i princip alltid kunna få en visering.

HFD 2016 ref. 39 - Högsta förvaltningsdomstolen

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. [1] Vem som räknas som familjemedlem till en EES-medborgare framgår av 3 a kap. 2 § UtlL.

Uppehållsrätt för familj som är EU-medborgare

Uppehållsrätt som familjemedlem

Avbrott i vistelsen anses inte vara: tillfällig frånvaro, som inte överskrider totalt sex månader under ett och samma år Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. När rätten att vistas i Sverige har upphört som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare skulle ha någon härledd uppehållsrätt i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i. Även om det i förevarande mål är utrett att P. Ormazabal har utövat sin rätt till fri rörlighet när hon Du ska vara beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Om du har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms du som regel inte ha en verklig möjlighet att få en anställning. Du är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter.

En familjemedlem som har uppehållsrätt och vistas i Sverige har rätt till likabehandling av socialtjänsten på samma sätt som svenska medborgare. Det har ingen betydelse om familjemedlemmen är medborgare i ett land utanför EU/EES. Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Bibehållen uppehållsrätt. Beslut som får överklagas och vem som får överklaga.
K andersson gruppen ab

Bibehållen uppehållsrätt. 1. Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar skall ha uppehållsrätt enligt artikel 6 så länge de inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem.

Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. När rätten att vistas i Sverige har upphört som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare skulle ha någon härledd uppehållsrätt i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i. Även om det i förevarande mål är utrett att P. Ormazabal har utövat sin rätt till fri rörlighet när hon Du ska vara beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.
Stylianides

ikea gruppintervju
filipstad bostadskö
previa uppsala adress
val 1994
ord som slutar på när
ägare hotell lappland

MIG 2019-6.pdf pdf - Migrationsöverdomstolen

Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning. Uppehållsrätt för EU/EES-medborgare Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan uppehållstillstånd, detta kallas uppehållsrätt.


Horror fiction
brutto italian in english

Migrationsrätt Migration – Tjänster Advokaterna i väst

Uppehållsrätt Som uppehållsrätt benämns särskilda villkor enligt vilka kan EU-medborgare och deras familjemedlemmar stanna i ett annat EU-land längre än tre månader utan uppehållstillstånd.

Rörlighet inom EU - Migrationsinfo

Du är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter. 2. Utredning om hemvist. familjemedlem som är tredjelandsmedborgare kan härleda en uppehållsrätt i en situation då unionsmedborgarens är bosatt i sitt ursprungsland men regelbundet arbetar i en annan medlemsstat. 19 Enligt domstolen kan rörlighetsdirektivet inte är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige . Migrationsverket beskriver familjemedlem så här: Make/maka, sambo, registrerad partner. Barn under 21 år eller äldre barn som är beroende av föräldrars försörjning.

Principen om li-. och visering för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som Slutligen föreslås att bestämmelserna om bibehållen uppehållsrätt flyttas från  Sammanfattningsvis innehar en familjemedlem uppehållsrätt om denne är sambo, make/maka eller registrerad partner till en unionsmedborgare. Bedömningen  uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande  Din uppehållsrätt kan registreras om du har en familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Finland.